Regulisanje telesne težine

 • Program ishrane traje ( 8 nedelja, 12 nedelja, 21 nedelja )
 • Rade se neophodne analize, meranja i anketa
 • Prati se unos kalorija
 • 24/7 konsutacije
 • Brifing i meranja na 7 ili 14 dana
 • Po mogućnosti korigovanje programa
 • Recepti
 • Jelovnik
 • I može se uzeti u paket i program treninga

Program isharne profesionalnih sportista

 • Program traje od cilja sportiste i trenažnog peroida ( 8 nedelja, 12 nedelja, 21 nedelja , pripreme za sezonu, veća takmičenja, korigovanje telesne težine, poboljšanje psiho – fizičkih perfomansi, period oporavka ..itd )
 • Rade se neophodne analize, merenja i ankete
 • Prati se unos kalorija
 • 24/7 konsutacije
 • Brifing i meranja na 7 dana
 • Po mogućnosti korigovanje programa
 • Recepti
 • Jelovnik
 • I može se uzeti u paket i program treninga

Program ishrane rekreativnih sportista

 • Program traje od cilja sportiste i trenažnog perioda ( 8 nedelja, 12 nedelja, 21 nedelja , pripreme za sezonu, veća takmičenja, korigovanje telesne težine, poboljšanje psiho – fizičkih perfomansi, period oporavka ..itd )
 • Rade se neophodne analize, merenja i ankete
 • Prati se unos kalorija
 • 24/7 konsutacije
 • Brifing i merenja na 7 ili 14 dana
 • Po mogućnosti korigovanje programa
 • Recepti
 • Jelovnik
 • I može se uzeti u paket i program treninga

Oporavak od povreda

 • Program traje od težine i vrste povrede ( početna faza 5 nedelja )
 • Rade se neophodne analize, merenja i ankete
 • Prati se unos kalorija
 • 24/7 konsutacije
 • Brifingi merenja na 7 dana
 • Po mogućnosti korigovanje programa
 • Recepti
 • Jelovnik
 • I može se uzeti u paket i program vežbi za oporavak
 • Prati se na osnovu programa fizioterapeuta i doktota specialiste medicine

Da bi se uradio program ishrane neophdno je da imate ili (da znate ):

 • alergološki test na hranu
 • test intolerancije na hranu

Nakon ovih rezultata sledeci korak je Kvantni Magnetni Rezonantni Analizator. Analize parametara se rade kod nas. I na kraju su anketa i konsultacije da utvrdimo željni cilj klijenta i da se napiše program ishrane koji odgovara individualcu.