Regulisanje telesne težine

 • Program ishrane traje ( 8 nedelja, 12 nedelja )
 • Rade se neophodne analize i ankete
 • Prati se unos kalorija
 • 24/7 konsutacije
 • Brifing na 14 dana
 • Po mogućnosti korigovanje programa
 • Recepti
 • I može se uzeti u paket i program treninga

Detoksikacija organizma

 • Program detoksikacije traje 21 dan
 • Rade se neophodne analize i ankete
 • Prati se unos kalorija
 • 24/7 konsutacije
 • Recepti

Podizanje i Jačanje imunog sistema

 • Program traje u zavisnoti od trenutnog stanja organizma pojedinca ( 8 nedelja, 12 nedelja i više )
 • Rade se neophodne analize i ankete
 • Prati se unos kalorija
 • 24/7 konsutacije
 • Brifing na 14 dana
 • Po mogućnosti korigovanje programa
 • Recepti
 • I može se uzeti u paket i program treninga

Program isharne profesionalnih sportista

 • Program traje od cilja sportiste ( 8 nedelja, 12 nedelja, 21 nedelja , pripreme za sezonu, veća takmičenja, korigovanje telesne težine, poboljšanje psiho – fizičkih perfomansi ..itd )
 • Rade se neophodne analize i ankete
 • Prati se unos kalorija
 • 24/7 konsutacije
 • Brifing na 7 dana
 • Po mogućnosti korigovanje programa
 • Recepti
 • I može se uzeti u paket i program treninga

Program ishrane rekreativnih sportista

 • Program traje od cilja sportiste ( 8 nedelja, 12 nedelja, 21 nedelja , pripreme za sezonu, veća takmičenja, korigovanje telesne težine, poboljšanje psiho – fizičkih perfomansi ..itd )
 • Rade se neophodne analize i ankete
 • Prati se unos kalorija
 • 24/7 konsutacije
 • Brifing na 7 ili 14 dana
 • Po mogućnosti korigovanje programa
 • Recepti
 • I može se uzeti u paket i program treninga

Oporavak od povreda

 • Program traje od težine i vrste povrede ( početna faza 5 nedelja )
 • Rade se neophodne analize i ankete
 • Prati se unos kalorija
 • 24/7 konsutacije
 • Brifing na 5 dana
 • Po mogućnosti korigovanje programa
 • Recepti
 • I može se uzeti u paket i program vežbi za oporavak
 • Prati se na osnovu programa fizioterapeuta i doktota specialiste medicine

Časovi Kuvanja Obuhataju

 • Trajanje časova od 1 sat i 30 minuta, isključivo 1 na 1
 • Učenje o poznavanju namirnica i proizvoda
 • Primene tehnika u kuvarstvu
 • Čuvanje i skladištenje namirnica i proizvoda
 • Ekonomičnije kuvanje
 • Zdrave navike u ishrani
 • Hrana za trening

Neophodno za program ishrane

Da bi se uradio program ishrane neophdno je da imate ili (da znate ):

 • alergološki test na hranu
 • test intolerancije na hranu

Nakon ovih rezultata sledeci korak je Kvantni Magnetni Rezonantni Analizator. Analize parametara se rade kod nas. I na kraju su anketa i konsultacije da utvrdimo željni cilj klijenta i da se napiše program ishrane koji odgovara individualcu.